Проекти

Dusitex финансиране


BG16RFOP002-6.002-0082

Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност
ОП "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз. Финансираща организация - Министерство на икономиката и индустрията

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 29.05.2023г.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
№ BG16RFOP002-6.002-0082
БЕНЕФИЦИЕНТ: ДУСИТЕКС ООД

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ): Строително-монтажни работи по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на индустриална сграда.

Прогнозна стойност: 379 500.00 лв.
Срок за изпълнение на доставката/услугата: до 60 (шестдесет) дни
Контакти: 4003 с. Скутаре, ул. Иван Вазов №3А, тел. 031 292 500, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Краен срок за подаване на ценови предложения: 05/06/2023 г.
Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/29a1ddd7-f239-41c0-9291-733fa4b502ff
Дата: 29/05/2023 г

ПУБЛИЧНО СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАБИРАНЕ НА ЦЕНОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ - 15.02.2023г.

(ПРЕКРАТЕНА ПРОЦЕДУРА) - 24.03.2023г.

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:
№ BG16RFOP002-6.002-0082
БЕНЕФИЦИЕНТ: ДУСИТЕКС ООД

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016 г. оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

Описание на услугата, доставката или строителството, за което се заявява интерес (включително технически спецификации/параметри/задание, съответстващи на заложеното в договора за безвъзмездна финансова помощ): Строително-монтажни работи по доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на индустриална сграда.

Прогнозна стойност: 405 000.00 лв.
Срок за изпълнение на доставката/услугата: до 150 дни
Контакти: 4003 с. Скутаре, ул. Иван Вазов №3А, тел. 031 292 500, e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Краен срок за подаване на ценови предложения: 23/02/2023 г.
Начин на подаване на оферти: чрез системата ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg/bg/s/Offers/Details/52951d34-2869-4996-8110-2b7026311033
Дата:15/02/2023 г

КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА:
Изпълнението на настоящия проект се свързва с реализация на СМР за изграждане на топлоизолационна система от сандвич панели за покрив на индустриалната сграда „ДУСИТЕКС“ ООД. Предоставената безвъзмездна финансова помощ е насочена към повишаване на енергийната ефективност на дружеството и постигане на устойчиво развитие.

Цел при реализацията на проекта: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Резултати от реализацията на проекта:
- Повишаване на енергийната ефективност на предприятието.
- Преодоляване на негативите на актуалната социално-икономическа обстановка.
- Повишаване на конкурентоспособността и постигане на устойчиво развитие.

Бенефициент: „ДУСИТЕКС“ ООД
Начало: 21/09/2022 г.
Край: 21/07/2023 г.
Общата стойност на проекта: 405 000.00 лв.
Размер на БФП: 149 850.00 лв., от които 100% европейско финансиране и 0% национално финансиране

Проект: BG16RFOP002-6.002-0082

BG16RFOPOO2-6.002-0082
Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност.
ОП "Иновации и конкурентноспособност"2014-2020.

Dusitex - Финансиране

Група DUVATEX - ABZ - DUSITEX

матраци - детски матраци - възглавници - топ матраци - завивки - протектори